Ohjeet kolaripaikalle

1. T-merkintöjen maalaaminen
2. Ajoneuvojen ja T-merkintöjen kuvaaminen
3. Ajoneuvojen siirtäminen
4. Pistemerkintöjen maalaaminen
5. Jälkien kuvaaminen

1. T-merkintöjen maalaaminen

Yhteentörmäykseen osallistuneiden autojen ollessa vielä leposijainneissaan, maalataan niiden jokaisen renkaan viereen T-merkintä annettua sapluunaa käyttäen. Mikäli renkaat ovat vinossa, maalataan T-merkinnätkin vinoon, jolloin ne osoittavat tasasuuntauksissa myös pyörien kääntökulman.

T-merkintä maalataan renkaan keskilinjalle mahdollisimman lähelle vannetta. Esimerkiksi renkaan ollessa puhki, merkki jää hieman kauemmaksi vanteesta. Tämä ei kuitenkaan haittaa, sillä seuraavassa vaiheessa otettavien kuvien avulla T-merkintöjen todelliset etäisyydet vanteista voidaan laskea ja ottaa huomioon referenssikulmioiden mittoja laskettaessa.
ohj2.gif not found

2. Ajoneuvojen ja T-merkintöjen kuvaaminen

Ajoneuvojen edelleen ollessa vielä leposijainneissaan otetaan niistä ja niiden viereen maalatuista T-merkinnöistä kuvat. Kustakin ajoneuvosta otetaan yhteensä kaksi kuvaa ristikkäisistä suunnista siten, että ajoneuvon jokainen sivu, rengas ja renkaan viereen maalattu T-merkintä näkyvät kertaalleen.

Kuvat otetaan normaalisti seisomakorkeudelta ja rajaus tehdään siten, että ajoneuvo mahtuu kokonaisuudessaan kuvaan. Ylimääräistä hukkatilaa ei reunoille tarvitse ottaa. Kuvien tarkoituksena on tarkentaa T-merkintöjen sijaintia suhteessa ajoneuvoon. Kuvat toimivat myös vaurioiden vertailukuvina EES-tarkasteluissa.

Ohjeistuksen vaiheiden 1 ja 2 suorittaminen ei vaadi vielä mitään käsitystä onnettomuuden tapahtumien kulusta. Näiden vaiheiden tuloksena syntyneiden merkintöjen ja kuvien avulla tallennetaan onnettomuuden lopputilanne ja mahdollistetaan kolarialueen tasasuuntaus.
ohj3.gif not found

3. Ajoneuvojen siirtäminen

Tässä vaiheessa ajoneuvot voidaan siirtää pois tieltä ilman että todistusaineistoa tuhoutuu. Siirtäminen täytyy joka tapauksessa tehdä ennen vaihetta viisi, jolloin otetaan kuvat kaikista tehdyistä merkinnöistä tasasuuntausta varten.

4. Pistemerkintöjen maalaaminen

Kaikkien jarrutus- ja luistojälkien päälle maalataan vapaalla kädellä satunnaisia pistemerkintöjä. Nämä merkinnät valokuvataan myöhemmin yhdessä T-merkintöjen muodostamien referenssikulmioiden kanssa. Tämän jälkeen kuvat tasasuunnataan ja yhdistetään, jolloin saadaan tilannepiirros onnettomuudesta.

Pistemerkintöjen koolla ei ole merkitystä, riittää että ne näkyvät hyvin kuvissa. Ensimmäiset merkinnät kannattaa tehdä jälkien päätepisteisiin, äkillisiin suunnanmuutospisteisiin (yhteentörmäys) ja mahdollisiin jälkien risteämiskohtiin (pyörähdyksissä). Tämän jälkeen päätepisteiden väliin maalataan satunnaisia pisteitä noin kahden metrin välein.

Pistemerkinnöillä on kolmekin tarkoitusta. Ne vahvistavat jälkiä näkymään valokuvissa, mahdollistavat tasasuunnattujen kuvien yhteenliittämisen ja muodostavat vastinkulmioita 3D-tasasuuntausta varten, jolloin myös tienpinnan korkeuserojen huomioon ottaminen on mahdollista.

Mikäli jarrutusjälkien pituus ylittää kymmenen metriä, kannattaa niiden pituus mitata myös perinteisesti mittanauhalla. Tämä johtuu siitä, että mittauskohteen ja referenssikulmioiden välisen etäisyyden kasvaessa, myös herkkyys tasasuuntausvirheille kasvaa.
ohj5.gif not found

5. Jälkien kuvaaminen

Tasasuunnattavaksi tarkoitettavien kuvien ottamisessa on tärkeintä, että jokaisessa kuvassa näkyy pistemerkintöjen lisäksi ainakin yksi T-merkintöjen muodostama referenssikulmio. Tärkeää on myös ottaa samoista pistemerkinnöistä kuvat ainakin kahdelta eri suunnalta 3D-tasasuuntauksen mahdollistamiseksi.

Kuvat kannattaa ottaa aina mahdollisimman korkealta. Jos kuvat ottaa seisaaltaan, on ainakin hyvä kohottaa kameraa hieman päätä ylemmäksi. Maalatut merkinnät kuvataan yleensä referenssikulmioiden edestä tulosuuntaan päin, jolloin referenssikulmion mitat saadaan asetettua tasasuuntauksessa tarkasti paikoilleen. Luistojälkien suunnastakin kannattaa silti ottaa pari kuvaa.

Koska kuvia tasasuunnattaessa kuvauskorkeudet ja -kulmat saadaan automaattisesti selvitettyä, on kyseisiä kuvia helppo käyttää myös simuloinnin taustana. Kuvia otettaessa on siksi hyvä varmistaa, ettei kuvassa näy mitään itse onnettomuustilanteeseen kuulumatonta.
ohj6.gif not found
Havainnollisuuden vuoksi ylläolevaan kuvaan on piiretty punaisella referenssimitat, jotka laskennassa asetetaan T-merkintöjen välille. Näiden punaisten mittajanojen perusteella tapahtuu alueen tasasuuntaus ja siksi ainakin yhden auton T-merkinnät tulee näkyä jokaisessa kuvassa. Selkeyden vuoksi esimerkissä on esitetty vain kolme eri kuvakulmaa.