Etäkäyttöyhteys

Lähtötietojen siirtäminen asiakkaan ja Kolarilaskennan välillä voidaan tarvittaessa järjestää suojattujen etäkäyttöyhteyksien avulla. Tietojen lähettäjä ja vastaanottaja jakavat tällöin saman näkymän kuvaruudullaan, vaikka välimatkaa todellisuudessa olisi tuhansiakin kilometrejä. Etäkäytettävä tietokone on luonnollisesti aina yksi laskentaan käytettävistä tietokoneista.

Yhteyksistä riippuen etäkäytössä esiintyy yleensä viivettä noin 100-200ms. Käytännössä asiakas havaitsee tämän liikuttaessaan hiirtä yrityksen laskentakoneella, jolloin se "laahautuu" hieman perässä. Normaaliviiveellä tämä ei kuitenkaan merkittävästi haittaa työskentelyä ja siksi käytämme samoja yhteyksiä myös itse laskentaohjelmien etäkäyttämiseen.