Oikeusturva kolaritapauksissa

Onnettomuuksien rekonstruktiolaskenta on arkipäivää muualla Euroopassa, mutta Suomeen se ei vielä laajemmassa mittakaavassa ole saapunut. Laskennan tarve on kuitenkin ilmiselvä. Poliisilla ei ole riittävästi resursseja onnettomuuksien takaisinlaskentaan ja osallisia tuomitaan siksi ilman asianmukaista tutkintaa.

Lukuisissa kolaritapauksissa oletetaan mm. vasemmalta tai kolmion takaa risteystä lähestyneen laiminlyöneen velvollisuuden väistää samanaikaisesti oikealta tai muuta tietä lähestyvää ajoneuvoa. Lähestymisen samanaikaisuuden selvittäminen vaatii kuitenkin aina onnettomuuden takaisinlaskentaa.

Nykyinen oikeuskäytäntö on saattanut luoda jopa käsityksiä, joiden mukaan vasemmalta tai kolmion takaa tuleva olisi väistämisvelvollinen ajonopeuksista riippumatta. Luottamusperiaatteen mukaisesti jokaisella on kuitenkin oikeus luottaa siihen, että myös muut noudattavat yhteisesti sovittuja liikennesääntöjä.

§